Stevig, standvastig,

ontloken uit tegenslag,

jouw SanaVera.

Sanavera is een coöperatie met als doel steun te bieden aan mensen met kanker, hun naasten en zorgverleners. Aan mensen met kanker en hun naasten bieden we GGZ zorg, de mogelijkheid tot lotgenotencontact en handreikingen voor zelfhulp. Voor zorgverleners op het gebied van oncologische zorg bieden bij deskundigheidsbevordering op het gebied van psychosociale zorg bij kanker, intervisie en supervisie. Wij werken onder andere samen met ziekenhuizen in de regio, inloophuizen, huisartsen  en anderen op het gebied van kwaliteit van zorg. NVPO toevoegen

Zorgverleners binnen Sanavera

Isabel Soares
GZ-psycholoog

Margot Remie
GZ-psycholoog

Sascha Baron
GZ-psycholoog

Theo van Kouteren
GZ-psycholoog

Mira Reus
GZ-psycholoog

Yvonne Peschier
Geregistreerd Vaktherapeut-AG

Inge Steggerda
Psycholoog

Mihela Murovec
GZ-psycholoog

© Copyright - Sanavera