post test front page

Als je te maken krijgt met kanker wil je de best mogelijk zorg krijgen, zowel op medisch gebied asl wat betreft ondersteunende zorg. Van experts, met kwaliteit en ervaring op het gebied van zorg bij kanker. Zorg op maat. Passend bij jou. En jouw situatie.

Bij Sanavera werken uitsluitend zorgverleners die echt gespecialiseerd zijn in de psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten. Dat doen ze door zelf zorg te verlenen EN door samen te werken. Met elkaar, met patiëntenverenigingen, met zorgverleners in het ziekenhuis en in de eerste lijn. Zodat er geen gaten vallen in de ondersteuning en jij, in welke fase bij ziekte of behandeling ook, je verzekerd weet van zorg die bij jou past. Die jouw veerkracht versterkt.

Zorg bij zorgverleners van Sanavera wordt vergoed binnen de zorgvergoedingen. Op welke wijze kan voor verschillende zorgverleners anders zijn. Wij kijken samen met jou wat bij jou past en hoe dat binnen je zorgverzekering kan passen.

Sana-vera betekent Gezond-Echt. … (Meer uitleg)